Các bước tiến hành khi tham gia điều trị tế bào gốc

30/03/2020

1. Xét nghiệm các chỉ số máu cần thiết theo yêu cầu của viện và gửi các thông tin căn bản về tình trạng sức khoẻ, mục đích cần điều trị

- Làm tại Việt Nam, khách tự điều chỉnh thời gian

- Sau đó gửi thông tin sang Nhật Bản qua email.

2. Thăm khám và nghe bác sĩ tư vấn, lựa chọn gói điều trị

- Làm trong ngày nếu thanh toán thẻ tại Nhật Bản.

3. Thanh toán trực tiếp cho viện (bằng thẻ tín dụng) hoặc chuyển khoản từ Việt Nam thông qua ngân hàng (trường hợp này công ty điều phối quốc tế của viện sẽ làm một bộ hợp đồng điều phối dịch vụ y tế để hợp lý hoá việc hồ sơ thanh toán)

- Làm trong ngày nếu thanh toán thẻ tại Nhật Bản.

- Thời gian bước 1,2,3 phụ thuộc vào khả năng bố trí phối hợp của khách

4. Lấy mô mỡ tại Nhật Bản

- Lấy mô mỡ trong 1 giờ

5. Bắt đầu điều trị (truyền hoặc tiêm tế bào) sau khi nuôi cấy xong

- Nuôi cấy tế bào mất thời gian tầm 5 tuần, sau đó là điều trị

- Tuỳ mục đích điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân mà số lần điều trị giãn cách khác nhau

Viết bình luận: