GIỚI THIỆU

MAKOTO(誠)là một từ trong tiếng Nhật có ý nghĩa là chân thành (truth, fact, reality, devotion, fidelity). Trong tiếng Nhật chữ MA (真) có nghĩa là Thực, bắt đầu của cụm từ Majime (真面目) nghĩa là nghiêm túc, thận trọng, chuyên cần (serious, earnest, diligent). Chữ KO bắt đầu của chữa Kokoro (心) nghĩa là trái tim (heart) hay chữ Tâm. Chữ TO bắt đầu của chữ トラスト Trust (信) từ mượn từ tiếng Anh có nghĩ là sự tin tưởng hay chữ Tín. Người sáng lập công ty đến Nhật du học năm 2008 sau khi trải qua quá trình làm việc với nhiều người Nhật Bản và công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Người Nhật với tinh thần trách nhiệm cao, luôn nghiêm túc, chuyên cần và sạch sẽ đã là động lực cho nhiều người qua Nhật Bản để học hỏi. Người sáng lập công ty cũng là một trong những người đã được học nhiều từ tinh thần Nhật Bản. Một xã hội có lòng tin cao thì mọi việc sẽ được thực hiện một cách suôn sẻ. Với tinh thần đó, công ty MAKOTO muốn trở thành cầu nối về nhiều mặt để đưa những thứ ưu việt về Việt Nam. Cũng như là cầu nối đưa những sản phẩm như nông sản, dịch vụ mà Việt Nam có thể cung cấp sang Nhật Bản. Và trên hết dù làm việc gì cũng luôn giữ tinh thần MAKOTO